साजुक तुपात , नाजुक चमचा ,
.... चे नाव घेते आशिवाद आसुदे तुमचा
Rating:
(0 votes)

Comments: 0
Contributer: Sheetal Kamerkar
Read all comments
Post your comments

मेंदी रंगते हाती, वीडा रंगतो ओठी, रावांच नाव घेते तुमच्यासाठी
Rating:
(0 votes)

Comments: 0
Contributer: KshitijaDabir
Read all comments
Post your comments

हातात घातल्या बांगडया, गळ्यात घातली ठुशी,
...रावांचे नाव घेते, सत्यनारायणाच्या दिवशी
Rating:
(0 votes)

Comments: 0
Contributer: Deepali
Read all comments
Post your comments

.....हा दिवस आहे आमचा करता खास,
-- ला देते गुलाब जामुन चा घास
Rating:
(0 votes)

Comments: 0
Contributer: Amruta Vivrekar
Read all comments
Post your comments

 
This site contains MaraThi UkhaNe (maraThi kavita) a.k.a. Matrimony Poems used during marriage ceremony