चंदनी पानात मुग्ध कळी हसली
...रावांच्या प्रेमात मी नकळत फसली
Rating:
(71 votes)

Comments: 233
Contributer: kishori sandesh mudur
Read all comments
Post your comments

सद्ध्याचा उखाणा
अंबाबाई च्या देवळात हळदी कुंकुवाच्या राशी
स्वानंद रावांचा नाव घेते मंगळागौरी च्या दिवशी
Rating:
(89 votes)

Comments: 230
Contributer: Jyoti
Read all comments
Post your comments

केळीच्या पानावर् पाय् ठेवु कशी लग्न नाही झाल तर नाव घेउ कशी
Rating:
(70 votes)

Comments: 0
Contributer: prachi mungekar
Read all comments
Post your comments

परसात अंगण अंगणात तुळस
----- नाव घ्यायचा मला नाही आळस
Rating:
(66 votes)

Comments: 1
Contributer: ranjana ambulgekar
Read all comments
Post your comments

 
This site contains MaraThi UkhaNe (maraThi kavita) a.k.a. Matrimony Poems used during marriage ceremony